מחלקת נוזלים

 

חברת "הנגב והערבה" עוסקת בהובלת נוזל מכל סוג:
הובלת חלב מהרפת למחלבות המובילות כגון תנובה ושטראוס.
הובלת דלק עבור חברת פז, ודור אלון.
הובלת מים, שפכים, שמן, ועוד.
ציוד ההובלה כולל:
מכליות יעודיות להובלת חלב עם דוגם.
מיכל נייד עם קירור (טרמוסטט).
מכליות חדישות להובלת דלק.