מר' משה מנדלבאום – מנכ"ל.

מר' אלברטו דואק – מנהל תפעול.

מר' גיל כהן – מנהל כספים.

גב' מזל נירן –  מנהלת קשרי לקוחות.

מר' אחמד פעור – קצין בטיחות בתעבורה.